Een nieuw pand  -  Een nieuwe toekomst

september 2022

Inmiddels zijn de tekeningen voor het nieuwe pand op de dr. Lelykade af en zijn de offertes van de aannemers in de maak. Er moet flink verbouwd worden: water en afvoer moeten op de hele begane grond aangelegd worden. De ruimte is nu leeg, dus ook de tussenwanden tussen de verschillende ruimtes, de vloer en het plafond moeten neergezet worden. Maar het wordt uiteindelijk erg mooi. Met de inflatie van de afgelopen maanden is het natuurlijk spannend om te zien wat de verbouwing gaat kosten. We hebben een lening van de Stichting huisvesting voor ouderen - Novalis zodat we in ieder geval kunnen starten met de verbouwing. Daarnaast hebben we geld voor de verbouwing en de inrichting ontvangen van de Stichting Phoenix en van vele (oud-)patiënten en anderen die ons een warm hart toedragen. Daarvoor onze hartelijke dank! Maar we zijn er nog niet. De komende tijd gaan we nog praten met een aantal andere organisaties om te kijken wat zij voor ons kunnen betekenen en de particuliere schenkingsactie blijft ook gewoon lopen. 

Zodra er foto's zijn van de verbouwing hoort u weer van ons!

maart 2022

Na jaren met dromen, ideeën en plannen, is het nu echt zo ver:

We hebben een nieuw, gezamenlijk, pand voor de antroposofische huisartsen en therapeuten in Den Haag:

We gaan naar de dr. Lelykade 68 op Scheveningen.

 

De praktijken van José Korte (Sterre der Zee) en Christine van Gend (de Zilverberk) gaan op deze nieuwe plek samenwerken met fysiotherapeuten, kunstzinnig therapeuten, diëtiste en in de toekomst wellicht ook euritmietherapie en uitwendige therapie. De Rabobank is vorig jaar vertrokken uit het pand, dus er moeten spreekkamers, behandelkamers, assistenteruimtes en een wachtkamer gebouwd worden, voordat we er in kunnen.

Zoals u in de kranten heeft kunnen lezen de afgelopen tijd is het niet eenvoudig voor huisartsen om betaalbare ruimte te vinden in een grote stad als Den Haag en we zijn dan ook erg blij dat het ons uiteindelijk gelukt is, maar de kosten voor de verbouwing zijn geschat op € 400.000 en komen helemaal voor onze eigen rekening.

Kunt u ons financieel steunen? De Stichting Sterre der Zee is een schenkingsactie begonnen en iedere kleine of grote bijdrage is van harte welkom! 

Bijdragen kan op verschillende manieren.

  • Met een overschrijving naar rekeningnummer NL11INGB0005143441 t.a.v. Stichting Sterre der Zee onder vermelding van “Het nieuwe pand”. 

  • Via deze betaallink. Het rekeningnummer en de omschrijving staan al ingevuld. Het bedrag kunt nog zelf aanpassen. 

  • Met een akte voor een periodieke gift. Dit kan een notariële akte zijn of een overeenkomst met de stichting Sterre der Zee. Een periodieke gift is volledig aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor de informatie van de belastingdienst.

  • Met een legaat. U kunt er voor kiezen om de Stichting Sterre der Zee op te nemen in uw testament. Op de website Toegift.nl vindt u meer informatie hierover. Deze website wordt gemaakt door de grote stichtingen van Nederland, maar de aanwijzingen gelden ook voor een kleine stichting als die van ons. 

De Stichting Sterre der Zee heeft een ANBI-status. Dit betekent dat uw gift aftrekbaar is van de belasting. Als u vragen heeft over deze schenkingsactie of uw mogelijkheden tot een bijdrage wilt bespreken met het bestuur van de stichting dan kunt u contact opnemen met de voorzitter mw. Lilian van Raalte (lilian.francine@hotmail.com) of met bestuurslid dhr. Christiaan Eckhart (christiaaneckhart@gmail.com). 

Natuurlijk houden we u via de website op de hoogte van de vorderingen met de verbouwing. We hopen dat we aan het eind van 2022 kunnen verhuizen, maar dat hoort u uiteraard per brief van ons.