top of page

Nieuwsarchief

Vanaf 1 juli 2020 worden de corona-regels gelukkig weer soepeler. Omdat er bij ons veel kwetsbaren komen, blijven we aan de telefoon vragen naar klachten die mogelijk kunnen wijzen op een infectie met Covid-19. We breiden het spreekuur langzaam weer uit. Onze praktijkondersteuner Laura doet al weer diabetesspreekuur en huisbezoeken bij ouderen. We hebben verder ongeveer de helft van de spreekuurcapaciteit van normaal.  De assistente blijft dus aan de telefoon vragen wat er aan de hand is om zo een inschatting te kunnen maken wie we moeten zien op het spreekuur en wie beter af is met een belafspraak. 

De praktijk is gedurende de zomervakantie gewoon open met uitzondering van maandag 13 juli 2020. Dan is de praktijk gesloten en is de waarneming volgens de bekende postcode-gebieden

 

Vanaf 1 juni 2020 is het mogelijk om zelf een Coronatest aan te vragen bij de GGD via nummer 0800-1202. Dit is alleen voor mensen met klachten, dus om te kijken of u het virus op dit moment heeft en niet om te kijken of u het gehad heeft de afgelopen weken. Let wel op: Bij klachten van hoge koorts en/of benauwdheid blijft het belangrijk om wel met ons te bellen! Met milde klachten is het niet nodig om ons te bellen, maar moet u binnenblijven en eventueel laten testen via de GGD.  

In de media verschijnen steeds berichten dat mensen bang zijn om contact op te nemen met de huisarts of specialist, soms uit angst voor besmetting met Corona of omdat men verwacht dat wij het te druk zullen hebben. De praktijk is gewoon bereikbaar per telefoon, het is niet extreem druk, dus aarzel niet om te bellen. De assistente vraagt op dit moment iets verder door naar uw klachten om zo een inschatting te kunnen maken wat er nodig is. Soms kan zij zelf een professioneel advies geven, soms belt de huisarts terug en soms krijgt u een afspraak op het spreekuur. Daarbij blijft gelden: Geef aan als u luchtwegklachten of koorts heeft!

In verband met de Corona-crisis heeft de overheid een tijdelijke maatregel getroffen voor inzage in patiëntendossiers tijdens de avond-, nacht- en weekenddienst (Smash). Dit geldt alleen voor mensen die hun keuze nog niet hebben doorgegeven aan ons. Die mensen krijgen bij contact met de Smash de vraag of ze hun dossier toegankelijk willen maken. Op deze pagina van volgjezorg.nl wordt uitgelegd wat de nieuwe maatregel inhoudt. Hier kan je ook je definitieve toestemming voor inzage in het dossier regelen. 

8 april 2020: Heel langzaamaan lijken de maatregelen van de regering invloed te hebben op het indammen van de Corona-epidemie. We beseffen goed hoeveel dat vraagt van iedereen, maar zijn blij dat ook wij ons steentje kunnen bijdragen. 

Tweede paasdag is de praktijk gesloten, maar dinsdag zijn we weer bereikbaar. We zien gelukkig dat patiënten ons ook bellen met andere vragen dan over het Coronavirus. Hoewel we niet urgente zorg uitstellen, denk daarbij aan uw diabetes- of bloeddrukcontrole, vinden we het belangrijk om de iets meer urgente zorg weer op te pakken. Dit betekent dat we na Pasen op beperkte schaal en onder strikte voorwaarden weer wat spreekuur gaan doen. Daarbij beslist de huisarts wie op het spreekuur gezien moet worden en wie niet. De balie blijft voorlopig gesloten

De afgelopen weken hebben we al een heleboel patiënten gesproken over het openen van het dossier voor de huisartsenpost via het LSP. We zien, zeker in deze tijd, opnieuw de noodzaak van het delen van informatie met de avond-, nacht- en weekenddienst. Heeft u dit nog niet gedaan, dan kunt u uw toestemming doorgeven aan ons via volgjezorg.nl of aan de assistente of de huisarts tijdens een telefoontje of consult. Ook als u duidelijke wensen heeft over niet-reanimeren of het afzien van ziekenhuiszorg en dit nog niet besproken heeft, horen wij dit graag van u. 

Tot slot wensen wij u goede Paasdagen. Hou nog even vol met de maatregelen en blijf gezond! 

25 maart 2020: Nu de maatregelen van de regering langer gaan duren, betekent dat voor de huisartsenzorg ook dat we nog langer creatief om moeten gaan met de manier waarop we spreekuur houden. De praktijk is gewoon telefonisch bereikbaar. Patiënten die normaliter een afspraak aangeboden zouden krijgen, worden nu teruggebeld. We bekijken samen met u of we telefonisch een oplossing kunnen vinden. Soms zal de assistente u vragen om een foto te e-mailen om zo een betere beoordeling te kunnen maken. 

 

Aarzel niet om gewoon uw vaste herhaalmedicatie via de receptenlijn of de telefoon te bestellen. We krijgen mensen aan de telefoon die zich verontschuldigen dat ze ons daarmee lastig vallen, dat is nergens voor nodig. Vaste medicatie blijft belangrijk, maar uw bloeddruk- en/of diabetescontrole stellen we voorlopig 3 maanden uit

We bedanken iedereen voor het meedenken en de aanpassing aan deze nieuwe situatie en wensen allen een goede gezondheid toe. 

16 maart 2020: In verband met de maatregelen die de regering heeft genomen om de verspreiding van het Coronavirus in te dammen, hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  1. De spreekuren worden beperkt tot een minimum. Alle niet spoedeisende afspraken worden afgezegd en we proberen zo veel mogelijk zorg via de telefoon te regelen. Dit vraagt her en der wat aanpassingen en creativiteit van iedereen. 

  2. Patiënten met luchtwegklachten, die vragen om een beoordeling door een huisarts, worden teruggebeld door de huisarts. Mocht het inderdaad noodzakelijk zijn dat iemand gezien wordt, dan gebeurt dat op 1 centrale plek in Den Haag. De huisarts regelt dit voor u. Kom met luchtwegklachten en/of hoesten in ieder geval NOOIT op eigen initiatief langs op de praktijk. 

  3. Voor kwetsbare patiënten en patiënten met luchtwegklachten heeft de apotheek een soepeler bezorgbeleid om te voorkomen dat deze mensen blootgesteld worden aan besmetting of zelf andere blootstellen aan besmetting. Geef aan aan de assistente als u wilt dat uw medicijnen bezorgd worden. 

  4. Voor gezondheidsinformatie kijkt u op Thuisarts. Deze pagina wordt continu up-to-date gehouden. 

We vertrouwen erop dat we met deze maatregelen meehelpen aan het indammen van de infectie en dat u ons daarin meehelpt. 

2 maart 2020: Het nieuwe Coronavirus (COVID-19) gaat rond in Nederland. Aan de telefoon krijgen we veel vragen over dit virus. Om onze bereikbaarheid aan de telefoon goed te houden, verwijzen we voor de antwoorden op de meest gestelde vragen naar Thuisarts. Deze pagina wordt continu up-to-date gehouden op basis van de nieuwste informatie van het RIVM. Mocht u bang zijn dat u besmet bent met het coronavirus, dan vragen wij u met klem om in huis te blijven en te bellen.  Aan de telefoon beoordelen we hoeveel risico u gelopen hebt en welke vervolgstappen we moeten nemen. 

 

Van 20 tot en met 27 april 2020 is de praktijk gesloten in verband met vakantie en aansluitend Koningsdag. Op 28 april zijn we weer bereikbaar. Tijdens de vakantie nemen de collega's van Res & Hablé op de Bankastraat en van Sterre der Zee op de Badhuisstraat waar. Kijk hier voor de postcodeverdeling. 

Op 23 en 24 december 2019 is de praktijk gesloten in verband met kerstmis. Alle waarneming wordt gedaan door Huisartsen om de Hoek. Op vrijdag 27 december zijn we telefonisch bereikbaar in de ochtend en op maandag 30 december is de praktijk weer gewoon geopend.

10 december 2019 8.30 uur: Door een grote telefoonstoring zijn wij momenteel niet bereikbaar. Voor levensbedreigende spoed belt u met 112. Probeer het over een uur nog eens. Wij doen er alles aan om zo snel mogelijk weer telefonisch bereikbaar te zijn. Onze excuses voor het ongemak. Update 11.30 uur: De storing is gelukkig weer opgelost.

Van 4 tot en met 8 november 2019 is de praktijk gesloten in verband met vakantie.

Klik hier voor de waarneming. Maandag 11 november zijn we weer bereikbaar. 

bottom of page